TRENDLER VE DÜNYA RİSKLERİ

Trendler ve Dünya Riskleri

Tabloda görüldüğü üzere Dünya Ekonomik Forumun Risk Algısı Araştırması’nda ilk sırada yer alan iklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbonlu topluma geçiş süreci, içinde bulunduğumuz dönemin en önemli zorlukları arasında yer alıyor.

2019’da Avrupa Birliği tarafından duyurulan Yeşil Mutabakat yol haritası, 2050 yılına kadar sıfır emisyon değerine ulaşmak için alınacak aksiyonları içeriyor. Avrupa Birliği, 2030’a kadar, sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine göre %50-55 oranında düşüreceğini resmi olarak açıkladı. Bizim ülkemizde 2021 yılında Paris Antlaşması’nı imzaladı ve imzalayan diğer ülkelere benzer hedefleri lanse etmeye başladı.

Ülkemizin ihracatının yaklaşık %45’i Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Bu nedenle gelecek planlarımızın, dünyamızın risk algısına göre ve AB Yeşil Mutabakat kapsamında şekillenmesi gerekmektedir.

Devletimizin oluşturacağı politikalar, yasa ve yönetmelikler bu mevcut duruma hizmet edecek şekilde oluşturulması gerekmektedir.