ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTMAK

Çevresel Etkiyi Azaltmak

İklim krizi, doğal kaynakların azalması, çevre kirliliği ve biyoçeşitlilik gibi önemli küresel sorunların etkileri artıyor ve bu doğrultuda klasik iş modelleri ile ilerlemenin olumsuz etkilerinin farkındayız. Bu nedenle SARP Jeans olarak ağır dokumalı hazır giyim sektöründe olumlu bir değişim yaratmak için , sahip olduğumuz değerlerimiz ve paydaşlarımız bizi hep öncü yapmaktadır.  Dünyanın küresel denim markaların güvenilir partneri olarak doğaya, çevreye ve insana duyarlı moda anlayışımızla fark yaratan bir değişime katkı sağlayabileceğimize yürekten inanıyoruz.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Küresel Riskler 2022 Raporu’nda, “iklim eylemi başarısızlığı” bir numaralı uzun vadeli tehdit ve önümüzdeki on yıl içinde potansiyel olarak en şiddetli etkilere sahip risk olarak belirtiliyor.

Gezegenimiz üzerinde yaratılan olumsuz çevresel etkinin farkındayız ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak en önemli önceliklerimizden birisidir.

Bu nedenle kurumsal hedeflerimizi ve değerlerimizi ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarını kapsayacak yönde belirliyor, tüm şirket faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütüyoruz. Etik ürün tedariğine dayalı faaliyetlerimizin tümüyle doğaya ve çevreye duyarlı olmak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik ilkelerini ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağladığımız alanları da içeren bu yaklaşımda sektöre değer vermek, çalışana değer vermek ve çevreye etkiyi azaltmak olmak üzere üç değer alanı bulunuyor.