ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevre Yönetimi

Doğal kaynaklar üzerinde oluşturduğumuz etkiyi en aza indirmeyi öncelikli konularımızdan biri olarak görüyoruz. Gelişen yeni teknoloji ve dijitalleşme, kaynakları verimli kullanarak çevresel etkimizi azaltmak için yeni fırsatlar oluşturuyor. Çevre yönetimi ile ilgili, yasal mevzuat ve müşteri gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi genel prensibimiz olarak görüyoruz. Faaliyetlerimize çevre politikamız yön veriyor. Bu doğrultuda:

 •  Müşterilerimizin çevre ile ilgili taleplerini dikkate almayı, çevre boyutlarımız ile bağlantılı tüm ulusal ve yerel yasal gerekliliklere uymayı,
 •  Yeni teknolojileri kullanarak veya kullanılmasını sağlatarak su tüketimimizi azaltmayı
 •  Üretimimizi veya faaliyetlerimizi gerçekleştirirken geri kazanım ve geri dönüşüm miktarlarını arttırmayı
 •  Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 •  Doğal kaynaklarımızın optimum kullanımını sağlamayı,
 •  Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi iş birliği içerisinde çevre konusunda bilinçlendirmeyi ve teşvik etmeyi,
 •  Mevcut ve planlanan üretim faaliyetlerimizde çevre etkisini göz önünde tutarak ekonomik ve ekolojik dengeyi kurmayı taahhüt ediyoruz.

 Bu doğrultuda 2022 hedefimiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip olmaktır.

2021 yılı çevre çalışmalarımızı özetlersek;

 • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini belirledik.
 • Etkileri belirlerken, yasal ve müşteri gerekliliklerini bir kez daha etkin bir şekilde değerlendirdik.
 • Ürünlerimizi ürün yaşam döngüsü bakış açısından değerlendirmeye başladık ve Beşikten Kapıya analizlerini gerçekleştirdik.
 • Ürün ve hizmet tedarikçilerimizi de projelerimize dahil etmeye başladık.

  Müşterilerimiz için ilk raporumuzu oluşturmayı kararlaştırdık.

2021 yılında ürün ve hizmetlerimizde geri dönüşüm ve geri kazanımlı ürünler kullanarak birim maliyetlerimizi  %20 azalttık.

 SARP Jeans olarak faaliyetimizin başlangıcından bu yana  herhangi bir çevre cezası almamış olması bizim için büyük önem teşkil etmektedir. 

Atık Yönetimi ve Verimli Kaynak Kullanımı

Tekstil sektörü ham maddenin yoğun olarak kullanıldığı sektörler arasındadır. SARP Jeans  olarak ham maddeleri verimli kullanarak kaynak kullanımını azaltmayı, atıkların oluşumunu engellemeyi ve oluşacak ilgili atıkları kaynağında azaltmayı, uygun olarak bertaraf etme ve geri dönüştürmeye önem veriyoruz. Fabrikamızda  oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkları yasal mevzuata uygun olarak yönetiyoruz. Sürdürülebilir iş modeli çerçevesinde kaynak tüketimini ve atıkları azaltmak için büyük önemi olan döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor, sıfır atık bir organizasyon olmak üzere çalışıyoruz. Tekstil atıklarının ve geri dönüştürülemeyen atıkların azaltılmasını amaçlıyoruz.

Su Yönetimi

Ülkemiz ve bölgemizde; sanayileşme, çarpık kentleşme, tarım alanlarında sanayileşme gibi birçok nedenlerden dolayı su kaynaklarımız azalmakta ve küresel su stresinin ciddiyeti artmaktadır. Küresel su kullanımı son yüzyılda yaklaşık %15 artarken, bir yandan da mevcut su kaynakları üzerinde oluşan iklim krizi kaynaklı tehditler ile birlikte gün geçtikçe su kalitesine ve suya erişim azalıyor. Bu nedenle kumaş ve yıkama tedarikçilerimizle inovatif süreçler geliştirerek su tüketimini azaltmak veya geri kazanımını arttırmak  öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Enerji Yönetimi

Sera gazı salınımının yaklaşık %70’i enerji kaynaklıdır. Bu nedenle SARP Jeans olarak 2021 yılında ilk defa karbon ayak izimizi (beşikten kapıya) hesapladık. Enerji tüketimini daha etkin yönetmek için; Kendi üretim tesisimizle birlikte, özellikle tedarik zincirimizdeki paydaşlarımıza enerji verilerini izlemeye, doğal kaynakları verimli kullanmaya, enerji tüketimi azaltmaya, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönelik projeleri hayata geçirmeyi planlamaktayız.