CEO MESAJI

SARP Jeans olarak, konfeksiyon sektöründe öncü ve yenilikçi ürünler üreterek sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirmek en önemli vizyonumuzdur. Bu vizyonla, 2009 yılında başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuza, ilk kez 2021 yılında faaliyetlerimizden kaynaklı sera gazı emisyonlarını hesaplayarak, önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunmaktayız. Yaptığımız bu çalışmaların dünyamızın geleceği için küçük, bizim sürdürülebilirlik yolculuğumuz için büyük bir adım olduğunu düşünmekteyiz.

Sürdürülebilirlik raporumuzu oluşturma hedefi; öncelikli olarak müşterilerimize, sonrasında tüm paydaşlarımıza çalışmalarımız hakkında bilgi vermektir.

   

  2021 yılı çalışmalarımızı sizlere özetlemek isterim;

  •  ilk olarak üretim süreçlerimizde iyileştirmeler (verimlilik, kalite, termin vb.) gerçekleştirmeye başladık.
  •  Tüm süreçlerimizdeki iyileştirme çalışmalarımızı gerçekleştirirken çevresel boyutta düşünmememizin imkansız olacağı bakış açısı ile tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini belirledik.
  •  ilgili etkileri belirlerken, yasal ve müşteri gerekliliklerini bir kez daha etkin bir şekilde değerlendirdik.
  •  Ürünlerimizi, ürün yaşam döngüsü bakış açısından değerlendirmeye başladık ve beşikten kapıya analizlerini gerçekleştirdik.
  •  Ürün ve hizmet tedarikçilerimizi de projelerimize dahil etmeye başladık.
  •  Müşterilerimiz için ilk raporumuzu oluşturmayı kararlaştırdık.

Tüm bu çalışmalarımızı, Covid 19 salgınının etkilerinin çok yüksek olduğu dönemde, çalışanlarımızın iş sağlığını koruma bilinciyle sürdürdük.

2021 yılı bizim için birçok ilklerimizi yaşadığımız, birçok yeni kavrama bütünsel bakarak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzun temel yılı oldu diyebiliriz.

Bir yandan ilk sürdürülebilirlik hedef ve aksiyonlarımızı içeren 2021 sürdürülebilirlik raporumuzu tamamlarken diğer yandan 2022 yılından itibaren stratejik önceliklerimize yönelik hedeflerimizi BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın alt hedeflerini de destekleyecek ve AB Yeşil Mutabakat çerçevesinde oluşacak şekilde belirlemekteyiz.

Misyon ve vizyonumuz çerçevesinde sorumluluklarımızı gerçekleştirmek için; süreçlerimizin tamamında, veri yönetimini, yenilikçi altyapıyı ve dijitalleşmeyi daha etkin yöneteceğiz.

Bu zorlu dönemde çalışmalarımızda yanımızda olan ve sürdürülebilir bir dünya yaratma çabalarımıza katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Uraz BATUR